Teràpia Gestalt

Teràpia i creixement personal

Ofereixo sessions individuals en un espai de confiança i seguretat per conèixer-te, expressar-te i trobar els teus recursos i les teves potencialitats.

Acceptar-nos tal com som, estimar-nos i ser coherents amb nosaltres mateixos i amb els altres, ens permet fluir i gaudir; és a dir: viure millor.

Mètode de treball

La teràpia Gestalt és útil en situacions de separació i processos de dol; per gestionar estats d’ansietat, depressió o estrès; per millorar l’autoestima; per superar dificultats en les relacions de parella, d’amistat, familiars o laborals i, també, per al creixement personal o per millorar la comunicació amb els altres.

Com a bona teràpia humanista, dóna importància a les tres dimensions de l’ésser humà (mental, emocional i corporal) de manera que al llarg d’una sessió, a banda d’atendre les inquietuds o necessitats que exposa cada persona, li proposo de revisar i actualitzar el seu estat «ara i aquí»:

  • Què penses? (o què et dius?)
  • Quina emoció sents? (tristesa, ràbia, alegria, por, calma…)
  • Quines sensacions corporals notes?

Aquesta pràctica de l’atenció en el moment present permet ampliar la consciència d’un mateix, i, a mesura que ens coneixem més profundament ens anem obrint a la pròpia acceptació i a possibles canvis de millora.

Una escolta atenta i sense judici afavoreix la pràctica d’aquesta actitud: escoltar els propis pensaments i les pròpies emocions i necessitats, per tal de poder-les satisfer. Evitar l’excés d’autocrítica, és a dir, acceptar-se i permetre’s de ser (deixar-se en pau) és bàsic per a un procés de creixement personal. També és igual d’important la confrontació, és a dir, qüestionar i desmuntar el discurs que ens fem sobre nosaltres mateixos per tal d’evitar la pròpia responsabilitat (sovint punts cecs o aspectes no assumits o acceptats). En totes les sessions, ofereixo i fomento la presència, la consciència i la responsabilitat, que són els tres pilars fonamentals de la teràpia Gestalt.

Al final de cada trobada terapèutica, convé recollir el més rellevant o significatiu de la sessió, allò que s’ha fet més present en cada persona. També proposo prendre nota de tots aquests aspectes importants en una llibreta al llarg de tot el procés. Tenir presents les “petites il·luminacions” de cada trobada pot ser útil en moments de desorientació o desempar emocional.

Nombre de sessions i durada 

Per començar un procés de teràpia o creixement personal, acostumo a recomanar entre 6 i 8 sessions setmanals o bé quinzenals, segons les necessitats o els objectius de cadascú. En finalitzar aquesta primera etapa, acordo amb cada persona la manera de prosseguir d’acord amb les noves necessitats i els nous objectius del moment.

La durada de les sessions és d’entre 45 i 60 minuts, en funció del que pugui sorgir en cada sessió.

Horari d’atenció

De dilluns a divendres, de 10 a 16 h i de 16 a 20 h.

Preu

50 € (si es vol canviar o cancel·lar la cita acordada, caldrà avisar 12 hores abans com a mínim; si no, el preu de la sessió s’haurà d’abonar igualment).

targeta_web_s€