Serveis editorials

Revisió i preparació d’originals o editing (català i castellà).

Edició i autoria de projectes editorials: llibres de text o divulgatius, revistes, contes…
(català i castellà).

Traducció estàndard i traducció jurada (català-castellà, i a la inversa).

Correcció ortotipogràfica i d’estil de textos diversos (català).

 

Anuncis