Articles

En aquest apartat recullo alguns articles i informació relacionada tant amb la teràpia com amb la lectura i l’escriptura com a exercici terapèutica. Tot plegat és fruit de la meva formació en Gestalt i també de l’observació i l’experiència en els meus tallers d’escriptura terapèutica.

Articles sobre teràpia:

Articles sobre escriptura i lectura terapèutica:

L’escriptura és una eina que ens permet estructurar millor els pensaments, cosa que facilita identificar les nostres emocions i limitacions, de manera que, si no els escrivíssim, potser mai els faríem conscients. D’altra banda, la lectura també ens permet sentir i confirmar o qüestionar la nostra pròpia història, ens permet reflexionar, ressonar, enfocar, redescobrir… Totes aquestes possibilitats produeixen, de ben segur, petits o grans canvis sovint inconscients: transformar algun aspecte (canviar una creença que ens limita), reviure i gaudir fets passats oblidats, adquirir un nou punt de vista sobre un fet, canviar d’estat d’ànim, etc.

 

Eva-157